Mobile menu

MESKERTHERAPIE

Meskertherapie

Tekening door Hans de Beer, Amsterdam
witje

Het doel van de behandeling

Het verhelpen van lees- en schrijfstoornissen bij kinderen en leerlingen.

De indicatie: Geïndiceerd zijn kinderen die problemen hebben met schrijven; kinderen waarbij het lezen maar moeizaam op gang komt; ofwel kinderen die moeite hebben zich voorstellingen te maken tijdens het lezen, hetgeen te maken heeft met tekstbegrip.

Onderzoek: Bij het onderzoek, dat Mesker deed bij kinderen met lees- en schrijfstoornissen, bleek dat de waarnemende bewegingen van de handen die de wereld onderzoeken een grote rol spelen bij het ontstaan van het woord, bij het spreken en begrijpen en tenslotte bij de ontwikkeling van het schrift. Stoornissen in de ontwikkeling van de waarnemende handbewegingen worden door de behandelaar onderzocht en zo nodig behandeld.

De behandeling is van invloed op het krijgen van een vloeiende schrijfbeweging, een beter woordbeeld en tegelijk een beter begrip van het geschreven woord (zie ook biografie van Mesker). Het kind komt daarvoor een uur per week bij de therapeut. Een van de ouders is daarbij aanwezig, meestal degene die thuis met het kind gaat werken. Aanvankelijk duurt het oefenen thuis 10 minuten, dit loopt op tot maximaal 20 minuten per dag. De gehele behandeling duurt doorgaans 6 tot 9 maanden.