Mobile menu

KRITIEK OP MESKER

Meskertherapeuten en andere lezers van Het Schrijven … (Van Grunsven & Njiokiktjien, 2017) hebben kunnen kennisnemen van kritiek op Meskers concepten in de jaren 1980. Deze kritieken staan uitvoerig in H 1.11 van dat boek en konden met gemak gepareerd worden.

Er is nu opnieuw kritiek op de meskertherapie in een Open Brief van 7-2-2024 door 57 ondertekenaars en toegelicht in een radiointerview. Beide zijn door ons beantwoord in een uitvoerige reactie. U vindt een en ander in het te downloaden document open-brief-interview-reactie.pdf.

De Open brief is door de ondertekenaars gestuurd naar de ministeries van OC&W en VWS, en naar de besturen van de KNVF en Ergotherapie Nederland. Ook naar diverse ons onbekende adressen op LinkedIn. Reacties wachten wij nog af.